mokesnis

mokesnis
mókesnis sm. (1) Krš, mõkesnis (1) K, Trš, Grd, Sg žr. mokestis: 1. Aš turiu daug mõkesnių atlikti KII365. Pakėlė žmonėms mokesnius M.Valanč. Jau mokesniai prieina mokėti J.Jabl. Nenukąsi kąsnelio doro, vis laikyk mokesniams Lkž. Pyliavas pilti, baudžiavas eiti, mokesnių mokėti patrako S.Dauk. Susliupdė trobelę, ir tuoj apdėjo mokesniu Ktk. Mõkesnį už žemę reik mokėti Vvr. Pagalvės (asmens) mókesnis . 2. Jeigu gi neprisiimtum mokesnio, tai nors brangų savo rankos antrašą padėk A.Baran.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • pamokesnis — pãmokesnis (ž.) sm. (1) KlvrŽ, Als, Šts, Šv žr. pamokestis: Kad pamoka už butą broliui, tėvams, bus pãmokesnis J. Kad ne tie pãmokesniai, nebūtų žmogus tiek skolos dasiekęs Užv. Pãmokesnį gavo, kas kėlės į laukus Grd. Jeigu lieka našlė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • donis — ×donìs (brus. дaнь) sf. (4), donis sm. K, N 1. SD72 duoklė: Donis yra mokesnis už žemes J. Dvarysto[je] reikėjo duot dõnys Antš. Toj yra donis, kurią kalti esme mokėt tam karaliui savo SPII148. Parodykiat man penigus donies VlnE126. Dõnį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kelmavas — ×kelmãvas, à (hibr.) adj. (4) kelminis: Kelmãvas (kelmãvas) mokesnis (už kelmus imamas mokestis) J(Tv) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kriena — 3 kriena (< s. rus. кpьнyти) sf. psn. 1. JbL21,341 ištekančios valstietės duoklė ponui: Mergaitės, pagal … senovinius papročius, sumokėjusios savo ponui krieną arba kunicą, gali tekėti ir užu kito pono valdinio MTtX66. Nors dokumentuose ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokus — 1 mokùs, ì adj. (4) TTŽ galintis mokėti, turintis iš ko mokėti: Šis pirkėjas mokus, anas dar mokesnis rš. Stiprėja prieštaravimas tarp gamybos augimo ir mokios paklausos mažėjimo; tai sąlygoja ekonomines krizes rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudirbtinis — nudirbtìnis, ė adj. (2) apskaičiuojamas pagal įdėtą darbą: Nudirbtìnis mokesnis BŽ151 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuimti — nuim̃ti, nùima (nùema), nùėmė I. tr. 1. pašalinti; nutraukti: Pūtė toks didelis vėjas, jog reikėjo nuimti visas bures J.Balč. Medinis tiltas, pradėjus šalti arba ledams eiti, būdavo išardomas ir nuimamas rš. Nuėmė jam pančius SkvApD22,30. Nu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pekliškas — ×pẽkliškas, a adj. (1) 1. Q277, R, K, J pekloje esantis, peklai būdingas. pẽkliškai adv. K. 2. prk. labai bjaurus, nepakenčiamas: Pylė jam į gerklę peklišką gėrimą savo M.Valanč. Stuboj ugnis – tai pekliški žodžiai tų senių, kaip jie vis keikia …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priemokesnis — (dk.) sm. (1), prymokesnis (ž.) (1) priemoka: Tu gausi dar tris šimtus rublių prymokesnio Kl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stoginė — sf. (1) DŽ, NdŽ, LKAI57, Krt, stogìnė (2) BŽ224, NdŽ, KŽ, stoginė̃ (3a) Š, NdŽ, LKAI57, Kv, Krtn, Ms, Lnk, Plng, Gršl, Lkž; Rtr 1. trobesys šienui ar šiaudams sukrauti, daržinė: Visos stoginės buvo pilnos šieno Lnk. Pilną stoginę privežėm dobilų …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”